HAVEZATE WELEVELD

WELEVELD_omslag_voorzijdeWELEVELD_omslag_achterzijde

OCH EWIG IS SO LANG
Zeven eeuwen Weleveld. Landgoed, havezate en bewoners.

Uitgegeven bij de Walburg Pers, Zutphen.
ISBN 90-5730-238-1

OPDRACHTGEVER
Comité Weleveld 700 jaar