LICHT, LUCHT EN LAMMETJESPAP

LICHT-LUCHT-OMSLAG

“Licht, lucht en lammetjespap”
Sanatorium Beatrixoord en de tuberculosebestrijding in Noord-Nederland in de 20e eeuw, Groningen 2003

OPDRACHTGEVER
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland.