St. Het Groninger Landschap
Fries Museum
Universiteitsmuseum Groningen
Martini Ziekenhuis Groningen
Stichting Drents Monument
Uitgeverij Noordboek
Uitgeverij Profiel
Landelijke Specialisten Vereniging afd. Groningen
Smelne’s Erfskip
Streekmuseum De Oude Wolden, Bellingwolde
P.W. Janssens Friesche Stichting
Landschapsbeheer Groningen
UMCG
CWI Groningen
Gemeente Noordenveld
Lentis
Pavlov Medialab
Laprolan
Stichting Hoornse Meer Concert
Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum
Stichting Wereldtijdpad
Gemeente Groningen
Stichting Sinnige Fonds
Stichting Wereldtijdpad
Gemeente Groningen
Uitgeverij Passage
Comité Weleveld zevenhonderd jaar
St. Beatrixoord Noord-Nederland
Provincie Groningen
Bisdom Groningen
Streekmuseum Opsterland
Historische kring Gramsbergen
St. Vereniging voor de Effectenhandel
RIAGG Groningen
Stad & Lande
Stichting Anno
St. Geschiedschrijving Oldambt
RegioProject
Rijksuniversiteit Groningen
Museum Willem van Haren
NU ‘91
Provinsje Fryslân
Gemeente Bellingwedde
Gemeentearchief Groningen
UMCG Tuberculosecentrum Beatrixoord
Culturele Raad Denekamp