P.W. JANSSEN

PWJ1PWJ2
PWJ3boeken_0
PWJ5PWJ4

P.W. JANSSEN, ONDERNEMER EN FILANTROOPOPDRACHTGEVER
P.W. Janssen’s Friesche Stichting

OPDRACHT
Schrijf een boek over de tabaksondernemer P.W. Janssen, als vervolg op de tentoonstelling “Sporen van P.W. Janssen” in het Streekmuseum Opsterland te Gorredijk, 2003

CONCEPT
De huidige sporen van het erfgoed van Janssen in Nederland, Duitsland en de V.S. vormen het uitgangspunt voor een beschrijving van het leven en de werken van Janssen, zijn nazaten en de P.W. Janssen’s Friesche Stichting

UITWERKING
Vlot geschreven en rijk geïllustreerd boek met een korte biografie van P.W. Janssen als ondernemer, een beschrijving van zijn filantropische activiteiten bij leven, de manier waarop zijn kinderen met het kapitaal zijn omgegaan en een fotografische inmpressie van het erfgoed.

SAMENWERKING
Annemieke Fictoor
 – grafische vormgeving
Studio 7
 – DTP
Sietse de Boer – fotografie
Jarko Aikens – fotografie
Uitgeverij Elikser
Drukkerij Scholma

OPLEVERING
presentatie Fogelsangh State, Veenwouden