50 JAAR KOC GRONINGEN

koc1koc2koc5koc3

VIJFTIG JAAR KOC
KATHOLIEKE ONDERWIJS CENTRALE GRONINGEN 1962-2012.

OPDRACHTGEVER
KOC Groningen 2012

Lokalen vol kinderen van katholieken huize, een kruisbeeld boven de deur en nonnen voor de klas. Zo ziet een katholieke school meisjesschool er heel lang uit. 

KOC_BOEK

Elke wijk heeft een eigen parochie met een eigen lagere school (vaak voor jongens en meisjes gescheiden) en een kleuterschool. De Groningse parochies richten in 1962 de Katholieke Onderwijs Centrale (KOC) op. De KOC krijgt de verantwoordelijkheid voor de bestaande parochiale scholen. In de jaren die volgen komen er nieuwe scholen bij, want in de nieuwe stadswijken komen nieuwe parochies, en daar horen eigen katholieke scholen bij.Anno 2012 bestaat de KOC vijftig jaar. De maatschappij is onherkenbaar veranderd. Verdwenen zijn de religieuzen voor de klas en in het schoolbestuur, weg is de beeldbepalende invloed van de kerk. De huidige katholieke scholen in Groningen staan open voor alle culturen en alle levensbeschouwelijke richtingen. Maar iets bleef bewaard: de wil om vanuit inspiratie te werken, een sterk waardenbesef en een constructieve, positieve levens-houding. Een verhaal over schoolgemeenschappen en over de manier waarop we elkaar in deze tijd tegemoet kunnen treden. Een verhaal van alle tijden dat uitermate actueel is.

SAMENWERKING
Annemieke Fictoor -grafische vormgeving
Studio 7 - dtp-werk